تولید پیچ تی داکتیل نشکن - T

این نوع پیچ و مهرهاز نوع چدن داكتیل بصورت تی T و نشکن بوده و در صنایع آب و اضلاب كاربرد زیادی دارد . در سایز های ۹X۳/۴ و ۱۴X۳/۴ موجود می باشد . به سفارش مشتری سایز های دیگر نیز تولید می شود .

تولید پیچ تی داکتیل نشکن - (T) - پیچ بولتد گلندی

نوین پیچ تولید کننده انواع پیچ و مهره تی داکتیل نشکن در ایران با ابالاترین کیفیت

 این نوع پیچ و مهرهاز نوع چدن داكتیل بوده و در صنایع آب و اضلاب كاربرد زیادی دارد . در سایز های ۹X۳/۴

و  ۱۴X۳/۴ موجود می باشد . به سفارش مشتری سایز های دیگر نیز تولید می شود .