اخبار اخیر

نوین پیچ

تولید و تامین پیچ و مهره و واشر آلات در صنایع نفت و گاز و پتروشیمی

فروش ویژه انواع پیچ و مهره

نوین پیچ قادراست كلیه نیازهای شما به پیچ و مهره و واشر آلات فلزی را تامین نماید .

نوین پیچ قادراست كلیه نیازهای شما به پیچ و مهره و واشر آلات فلزی را تامین نماید . صنایع مختلف از جمله صنایع نفت و گاز و پتروشیمی همواره همواره نیاز به اجناس استاندارد و با كیفیت دارند . رضایت مشتری همواره در سر لوحه كار نوین پیچ بوده است .