CRM چیست؟؟

CRM چیست؟؟

سی آر ام یا همان مدیریت ارتباطات با مشتریان از جمله راهکار های کارآمد برای افزایش میزان فروش به واسطه ی راضی کردن مشتریان است.

طراحی CRM روشی کم هزینه برای یادآوری شما به مشتریانتان می باشد.
با استفاده از CRM شما می توانید مشریان خودتان را آنالیز کنید . مشتریان خوب خود را جدا کنید و تخفیف هایی را برای آنان در نظر بگیرید.
شم می توانید برای مشتریانی که کم تر خرید می کنند خرید های پلکانی را نشانه بگیرید تا انگیزه ی لازم برای خرید را به آن ها بدهید.
CRM کم هزینه ترین و کار آمد ترین راه برای افزایش و حفظ مشتریان را به شما نشان می دهد.
شما با استفاده از CRM می توانید تمام مشتریان خود -میزان فروش – نحوه ی فروش را از هر کجا که به اینترنت دسترسی داشته باشید مشاهده کنید و از روش های نوین و بکر ما برای افزایش فروش خود استفاده کنید..